اهمیت شبکه های اجتماعی در بازاریابی اینترنتی

آمار شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی برای کسب وکارهای کوچک و بزرگی که به دنبال ترویج برندهای خود از طریق اینترنت هستند، منبع بزرگی محسوب می‌شوند. این سیستم‌ها و شبکه‌ها به‌آسانی در دسترس همگان قرار دارند و حتی تعدای از آن‌ها برای جذب مخاطب، از ابزارهای تبلیغاتی مختلفی هم استفاده می‌کنند. شاید شما هم برای تبلیغات[…]

تجارت الکترونیک مایتر

تاثیر یک وب سایت در تجارت الکترونیک انواع کسب و کارها

تجارت الکترونیک ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با[…]

وبسایت در کسب‌وکار

اهمیت وب سایت برای یک کسب‌کار موفق

ما در این مقاله سعی بر این داریم که اهمیت وبسایت برای یک کسب‌وکار موفق را به شما نشان دهیم. متأسفانه، بسیاری از سازمان ها هنوز هم به اهمیت اینترنت واقف نیستند. یکی از بهترین روش های اندیشیدن به وب سایت خود ،آن است که آن را به مثابه یک نشریه پر خواننده تلقی کنید. مقدمه[…]