تجارت الکترونیک مایتر

تاثیر یک وب سایت در تجارت الکترونیک انواع کسب و کارها

تجارت الکترونیک ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با[…]

وبسایت در کسب‌وکار

اهمیت وب سایت برای یک کسب‌کار موفق

ما در این مقاله سعی بر این داریم که اهمیت وبسایت برای یک کسب‌وکار موفق را به شما نشان دهیم. متأسفانه، بسیاری از سازمان ها هنوز هم به اهمیت اینترنت واقف نیستند. یکی از بهترین روش های اندیشیدن به وب سایت خود ،آن است که آن را به مثابه یک نشریه پر خواننده تلقی کنید. مقدمه[…]